Náhon Alba / Lípa nad Orlicí a okolíČestice a okolí
Týniště nad Orlicí a okolí

V Lípě nad Orlicí je Alba asi nejklidnější z celého svého toku. Dostává se tu na severní stranu železniční tratě Týniště nad Orlicí – Letohrad. Charakter toku tu převažuje takový, že pravý břeh Alby je lesní a levý břeh pak polní či luční.


Louka na levém břehu Alby, vlevo státní silnice I/11, v pozadí Lípa nad Orlicí
1
Od silnice k Albě je to kolem 100 metrů
2
Malý rybníček v Lípě nad Orlicí, napájený z Alby, domov páru divokých kachen
3
Podběl zdobí břeh rybníčku
4
Slunci zatím listy nekladou překážku
5
I v lesních úsecích je možné vidět hodný kus toku Alby
6
Pohled po proudu Alby z mostu u Lípy nad Orlicí
7
Mostek je z použitých železničních pražců
8
Kdepák, co kdyby nějakého těžkého obyvatele napadlo jít právě tudy do Lípy nad Orlicí, to přece jde zakázat
9
Strážní drážní domek již dlouho zeje prázdnotou, snad jen občasné výjevy neznámých umělců jej oživí
10
Malý jízek a Alba je taková živější
11
Železniční most přes Albu na trati Týniště nad Orlicí – Letohrad
12
Z mostku je vidět přes větve další stavba
13
Železniční trať na Týniště nad Orlicí jen zdánlivě tvoří rovnoběžku s Albou
14
Zespoda proti sluníčku je pohled pod mostkem na přitékající vodu mnohem zajímavější
15
Klidný úsek Alby u Lípy nad Orlicí, na pravém břehu je les, na levém louka
16
Je jasné, že mnoho lidí z okolí tu pracuje na dráze a z pražců se pak dají tvořit nejenom mostky
17
Takových mostků je v okolí Lípy nad Orlicí více
18
Tolik cedulí v okolí mluví o pstruhovém rybářském revíru, ale až tady se dají tušit ryby a mezi nimi snad i nějaký ten pstruh
19
Takových hlubokých míst, tedy na místní poměry, je v okolí poskrovnu
20
Kdo máš oči pohleď, jak asi probíhala poslední desetiletí na protějším břehu
21
Rybářský teoretik by prohlásil toto místo za parmový úsek, ale parmy tu dorůstají jen skromných rozměrů a jejich počet je úměrný přítomným úkrytům
22
Myslivci raději vidí z posedů na louku
23
Jedna z příjezdových lesních cest k pravému břehu Alby mezi Lípou nad Orlicí a Týništěm nad Orlicí
24
Mokřad na pravém břehu není až tak zdánlivý, přestože hladina Alby tu je téměř 1 metr pod okolním terénem
25
Ano, Alba se chová jako přirozený tok, jeden břeh je podemílaný, druhý zanášený bahnem
26
Jarní zeleň svojí sytostí dodá kouzlu i tomu zdánlivě nejobyčejnějšímu místu
27
Dlouhá Louka je součástí Lípy nad Orlicí, zde uhání Alba k Týništi nad Orlicí
28
Most přes Albu od Dlouhé Louky na Rašovice
29
Most přes Albu od Rašovic, vpravo poslední stavení, v pozadí Dlouhá Louka
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 07:50:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Častolovice | Čestice a okolí - Po proudu:Týniště nad Orlicí a okolí | Petrovice nad Orlicí a okolí


Řeka Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Tichá Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Brno | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!