Náhon Alba / Čestice a okolíČastolovice
Lípa nad Orlicí a okolí

Čestice jsou důležité pro Albu tím, že tu dochází k jakési transformaci jejích vod. Olešnický potok vytváří nejsilnější pravostranný přítok Alby, ale pak je opět puštěn do Divoké Orlice v přibližně stejné síle.


Alba přitéká poklidným tempem od Častolovic k Česticím
1
Ani břeh kopaného náhonu Alba není ušetřen přirozené činnosti tekoucí vody
2
Pařez na břehu Alby pro babičky či poutníky, ale před sezením by asi chtěl trošku poupravit
3
Lávka přes Albu nevypadá na první pohled spolehlivě, ale nosníky jsou tu malé kolejničky
4
Slunce stále může na hladinu
5
Matematik by zde možná viděl sinusoidu, vodní stavitel zas dvojitou lemniskátu, inu každý podle svého založení
6
Podél břehu je možné na počátku dubna spatřit mnohé květy, co potěší srdce
7
Zde lze domyslet, že vodní hladina Alby není zcela stabilní
8
Skloňme hlavu níž, hladině vodní blíž
9
Takto kořání samo o sobě neroste, je jisté, že břeh Alby byl dřív poněkud více posunut doleva
10
Jedno z klidných míst Alby nad Česticemi
11
Pohled z pravého břehu po proudu Olešnického potoka na jeho soutok s Albou
12
Soutok Olešnického potoka s Albou v Česticích
13
Olešnický potok a Alba mají společný tok asi 50 metrů, pak se zase rozdělí, Olešnický potok přidá něco málo své vody Albě a pak pokračuje přes Čestice splynout s Divokou Orlicí, Alba se pak svým tokem odebírá k Lípě nad Orlicí
14
Přímo na jih pokračuje Olešnický potok, společné stavidlo pak dává výšku Albě, která po pravé straně odbočuje na západ
15
Pohled ze společného stavidla v Česticích na pokračování Alby
16
Společné stavidlo Olešnického potoka a Alby v Česticích zespoda
17
Výtok Alby z pod mostu v Česticích
18
Alba v Česticích tu nabírá směr Lípa nad Orlicí
19
Rádoby funkční požární přístup k Albě v Česticích
20
Pohled přes Albu na Čestice, tedy jejich severní část, místní znalci snad rozpoznají i nádraží
21
Alba mine ještě několik stavení v Česticích a pak se může těšit na Lípu nad Orlicí
22
Vrbové proutí u Alby pod Česticemi téměř svádí k upletení pomlázky
23
Slunce je tu všude a kouzlit s paprsky umí stále
24
Umělá stavba na Albě
25
Větve některých stromů na Albě asi potřebují podporu
26
Je jisté, že vloni na těchto místech útočil na pobřežní stromy v okolí divoký chmel
27
Meandr na kopaném náhonu není sen, vznikl-li však přirozeně, či zásahem, nebo dokonce úmyslem člověka, to se vnějšímu pozorovateli vůbec nemusí podařit vypátrat
28
Hladina Alby je tu přibližně v úrovni okolních luk
29
Domestikovaný kačer se příliš nebojí
30
Alba zásobuje svojí vodou malé mokřady po svém levém břehu a tak se přirozená lávka přes jeden takový odtok právě hodí
31
Rozmanitost jarní květeny je třeba ukázat
32
Jeden příklad nestačí
33
Další z levobřežních slepých ramen Alby, tak tohle asi po staletí vznikalo bez zásahu lidské ruky
34
Staleté stromy se svými kořeny hrají důležitou roli ve zpevnění břehů
35
Klidná voda vytváří romantické zrcadlení
36
Jména ... na všech stromech
37
Hladina Alby je tu nad pravobřežní loukou
38
Označkujeme si to tady
39
Most přes Albu ze silnice I/11 pod Česticemi na Rašovice
40
Dva umělé vodní toky vedle sebe mají úplně rozdílnou výšku hladin
41
Rozdílná výška hladin v tomto místě vedle sebe protékajících umělých vodních toků je možná lépe vidět shora
42
Řezat se muselo kvůli elektrickému vedení velmi vysokého napětí 110 kV
43
Poklidná hladina náhonu Alba 200 metrů pod mostem Čestice – Rašovice
44
Pohled z levého břehu na zamokřenou louku, v pozadí křižovatka, kde silnice z Rašovic vstupuje do státní silnice I/11
45
Mech dubu, co zpevňuje pravý břeh Alby svědčí o proměnlivém mikroklimatu
46
Místo, kde je nejblíž v souběhu Alba a státní silnice I/11 mezi obcemi Čestice a Lípa nad Orlicí
47
Vodu jako by příliš nezajímalo, že je blízko frekventované silnice
48
Krátký souběh Alby se státní silnicí I/11 ve vzdálenosti asi 30 metrů se stal místem, kde kde z aut vylétaly odpadky a nic je nepřikrylo, inu odpovědnost je v nás, kdo žije pod heslem „po nás potopa“, ten ani nepřemýšlí, co se děje s odpadem, co tu před dávnou dobou jen tak nezodpovědně zahodil
49
Hurá od silnice dál, tok Alby směřuje poklidně na Lípu nad Orlicí
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 13.01.2019 07:50:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Častolovice - Po proudu:Lípa nad Orlicí a okolí | Týniště nad Orlicí a okolí | Petrovice nad Orlicí a okolí


Řeka Orlice - fotografie   |   Řeka Divoká Orlice - fotografie | Řeka Tichá Orlice - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Pohádky pro děti i dospělé | Masáže Brno | Kraniosakrální terapie Brno
© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!